Pages Menu
Facebook
Categories Menu

אזרחות אירופית ודרכון אירופי

(דרכון הולנדי, דרכון גרמני, דרכון פולני, דרכון הונגרי, דרכון איטלקי, דרכון צרפתי, וכו ')

אנו מבצעים את כל חוקרת העובדתית ומשפטית הראשוניות הנדרשת כדי לקבוע אם האדם פונה לקבלת אזרחות מסוימת עומד בדרישות זכאות על פי החוקים השונים של מדינות אירופה.

החברה שומרת על קשרים הדוקים עם מועצה זרה ויש לו מומחיות באחזור וקבלת מסמכים ותעודות מקוריים ורשמיים של המדינה המוצא.החברה גם מספקת תרגומים מקצועיים, אימותים על ידי נוטריון ישראלי, כמו גם חותמות ואישורי אפוסטיל, שניהם ממדינות אירופה ולמדינת ישראל.

בנוסף, אנו מסייעים בהשגת מסמכים רשמיים ומעתירות ההגשה עם הרשויות הממשלתיות הישראליות השונות, כגון: תעודות לידה, חינוך, הגירה, זהות, תעודות נישואים ודרכונים. כמו כן, אנו מתחייבים הליכים של שינוי / עדכון מסמכים הישראליים שהוזכרו לעיל, כגון שינוי השם ותאריך לידה.